CADLA 2023 || CVBL || IIIT Allahabad, INDIA || 17-21 July 2023

Patron


Prof. Mukul Sharad Sutaone

Director, IIIT AllahabadOrganizers


Dr. Satish Kumar Singh (Coordinator)

Associate Professor, IIIT Allahabad

Dr. Shiv Ram Dubey (Co-coordinator)

Assistant Professor, IIIT Allahabad

Dr. Mohammed Javed (Convener)

IIIT Allahabad

Dr. Navjot Singh (Convener)

IIIT Allahabad